CRM

  • Rozbudowano opcję notowania kontaktu dostępną w menu System – Zanotuj kontakt (Ctrl+Shift+V). W oknie edycyjnym dodany został znacznik „Po zapisaniu dodaj przypomnienie”, który umożliwia uruchomienie okna dodania przypomnienia bezpośrednio po zapisaniu notowanego kontaktu.