CRM

  • Od teraz dla opcji „Szukaj (F6)” z okna „Drzewo zdarzeń” na oknie „Wyszukiwanie” umożliwiono definiowanie warunków preselekcji. Nowy przycisk „Warunki”, działa identycznie jak dla zestawień.