CRM

  • Menu CRM- Graficzna prezentacja projektu

Od teraz graficzne elementy prezentujące zdarzenia CRM będą pokazywały postęp danego zdarzenia.

 

 

Ponadto informacja o postępie znajdzie się również w szczegółach oraz w „dymku podpowiedzi” danego zdarzenia.