CRM

 • Od teraz bardziej szczegółowo będą rejestrowanie operacje w rejestrze operacji na zdarzeniach CRM:
  • Operacje na zakładce „3 Operatorzy”
  • Pole „Termin ostateczny” z zakładki „1 Podstawowe”
  • Operacje dla dokumentacji i powiązań z zakładki „8 Powiązania, dokumentacja”

 

Ponadto podczas przeglądania rejestru operacji dla zdarzeń CRM po użyciu opcji „Pokaż (F2)” program będzie prezentował zamiast Id kontrahenta jego numer i identyfikator, zamiast id osoby prowadzącej będzie wyświetlane imię i nazwisko.

 

Widok w poprzednich wersji

 

Widok w wersji 5.1.343

 

 

 • Menu „CRM – Drzewo zdarzeń” w szczegółach na zakładce „Podrzędne” dodano do menu nową opcję „Popraw (F5)”. Po użyciu opcji program będzie edytował aktualny element z drzewa na zakładce.

 

 

   • Od teraz opcja „Kopiuj (Alt + F3)” w oknie drzewa spraw będzie dostępna również na zakładkach „4 Kontakty”, „5 Dokumenty”, „6 Filtr” i „7 Drzewo zdarzeń”.

 

 

 • Dodano opcję „Rejestracja wejść i wyjść” do firmy, która umożliwia rejestrację osoby wchodzącej i wychodzącej z firmy. Opcja dostępna w CRM-> Rejestracja wejść i wyjść.

 

W wybranej opcji rejestrujemy pracownika, wpisując jego imię i nazwisko oraz czas wejścia i wyjścia.

 

Jeśli w firmie są obsługiwane karty wejść, to dodatkowo można zdefiniować kartę pracownika. Opcja dostępna w Słowniki -> Słowniki systemowe – > Karty wejścia.

 

Słownik ten można również uzupełnić w trakcie wypełniania Rejestracji wejścia:

 

Po dodaniu osoby do słownika Karty wejścia, można ją wskazać do Rejestracji wejścia:

 

Po wybraniu opcji Zapisz, w oknie rejestru zostanie dodana pozycja z zapisem wejścia tej osoby do firmy. Datę i czas wyjścia można ustawić ręcznie, wchodząc w opcję Popraw (F5), wtedy można wskazać określoną datę i godzinę. Jak również można skorzystać z opcji Ustaw wyjście na „teraz”, wybierając odpowiednio ikonę na oknie Rejestru wejść/wyjść, opcja również dostępna pod prawym klawiszem myszki, czy też poprzez wywołanie skrótu klawiszowego Ctrl+T. Po uruchomieniu opcji system automatycznie ustawi datę i godzinę zgodną z datą na serwerze.