CRM

 • Od teraz przyciski „Nowe”, „Niezamknięte” i „Zamknięte” w oknie „Drzewo zdarzeń” będą niezależne od siebie. Będzie możliwość odznaczenia wszystkich.

 

Ponadto w szczegółach na zakładce podrzędne pokazywane będą zdarzenia wg wybranych filtrów („Nowe”, „Niezamknięte” i „Zamknięte” ).

 

 

 • CRM – Organizacja pracy grupy / Wykorzystanie zasobów. Dodano możliwość wychodzenia poza zakres dnia w kalendarzu dziennym. Dotychczas była tylko możliwość podglądu organizacji pracy operatora w obrębie jednego dnia, tygodnia w kalendarzu tygodniowym oraz miesiąca w kalendarzu miesięcznym.

 

 

 • CRM – Organizacja pracy operatora / Organizacja pracy grupy / Wykorzystanie zasobów – Menu kontekstowe kalendarza – Wytnij (CTRL + X). Dodano możliwość wycinania oraz wklejania (CTRL + V) zdarzeń na kalendarzu.

 

 

 • CRM – Organizacja pracy operatora / Organizacja pracy grupy / Wykorzystanie zasobów. Zmieniono sposób działania scrolli myszy:
  • sam scroll przesuwa kalendarz względem czasu (horyzontalnie),
  • shift + scroll przesuwa kalendarz wertykalnie,
  • ctrl + scroll skaluje kalendarz horyzontalnie,
  • ctrl+ shift + scroll skaluje kalendarz wertykalnie.
 • „CRM – Organizacja pracy operatora (Shift+Ctrl+R)” dla widoku dziennego i tygodniowego zmieniono formatowanie opisu dat (pierwsza kolumna).

 

Ponadto uproszczono korzystanie z zakresu dat poprzez skróty klawiszowe:

  • Poprzedni okres (Ctrl+Left)
  • Następny okres (Ctrl+Right)
  • Dzisiaj (Ctrl+Down)
 • Dodano nowe zestawienie „Zestawienia – Zestawienie zasobów CRM”.

 

Zestawienie, to pokazuje w jakich zdarzeniach CRM uczestniczyły zasoby. Zestawienie można wygenerować korzystając z takich danych jak:

 • Zakres dat (od – do, w jakim okresie był wykorzystany zasób
  w zdarzeniu CRM)
 • Zasób CRM (jeden wybrany, zaznaczony, wg filtru lub wszystkie)
 • Operator (odpowiedzialny w zasobie CRM)
 • Kontrahent (kontrahent ze zdarzenia CRM)

 

 

 • W konfiguracji dodano nowy parametr Ustawienia – Serwis – Ustawienia – Powiązania zleceń serwisowych z wieloma zdarzeniami CRM, domyślnie parametr jest wyłączony i dostępny jedynie gdy włączono: Ustawienia – Serwis – Ustawienia – Dodawaj zlecenie serwisowe do CRM. W takim przypadku w oknie edycyjnym zlecenia serwisowego na zakładce „1. Podstawowe” nie będzie dostępna sekcja „Powiązane z CRM jako”. Natomiast pojawi się zakładka „10. Powiązania CRM ”, na której można dodać, usunąć i poprawić powiązania ze zdarzeniem CRM i podejrzeć powiązane zdarzenie CRM.Po włączeniu użytkownik dostanie możliwość powiązania zleceń serwisowych z wieloma zdarzeniami CRM.

 

 

 • CRM – Drzewo spraw – Dodaj/Popraw Projekt/Sprawę/Zadanie – Zakładka „7 Zasoby”. Dodano pole „Operator odpowiedzialny”, w którym możemy wybrać operatora spośród biorących udział w zdarzeniu (zakładka „3 Operatorzy” na zdarzeniu CRM).

 

 

 • Będzie ono brane pod uwagę w zestawieniu: Zestawienia – Zestawienie zasobów CRM.

 

 

 • „CRM – Organizacja pracy operatora (Shift+Ctrl+R)” zmieniono dla widoku dziennego i tygodniowego formatowanie opisu dat ( pierwsza kolumna).

Dodano również uproszczone nawigowanie zakresem dat – opcje „Poprzedni okres (Ctrl+Left)”, „Następny okres (Ctrl+Right)” oraz „Dzisiaj (Ctrl+Down)”.

 

 

 • Menu „Słowniki – Słowniki systemowe” dodano słownik „Zbiory wartości cech”.

Jest to słownik wspólny z modułem „Handlowo – Magazynowym”. Dla cech wyświetlanych w oknach „Osoba kontaktowa”, „Drzewo spraw”, „Organizacja pracy operatora” i „Zlecenie reklamacyjne” będzie można wskazać wartość zbioru cech i jeżeli taka wartość posiada ikonę to zostanie ona wyrysowana w tabeli okna.

Od teraz w nie będzie możliwości definiowania dwóch wartości cechy o tej samej nazwie dla cechy operatora.

 

 • „Zlecenia reklamacyjne” – zmodyfikowano okno edycyjne wprowadzania oraz prezentowania wartości cech.

 

 

 • „CRM- Drzewo zdarzeń” dodano do opcji „Szukaj (F6)” nowe pole „dokumentacji (zał. Pliku).

 

Gdy nowe pole jest zaznaczone program będzie wówczas wyszukiwał zadanej frazy w nazwie pliku (dla dokumentu z załączonym plikiem), nazwie pliku oraz nazwie dokumentu (z zakładki „8 Powiązania, dokumentacja”).

Ponadto jeżeli użytkownik posiada DMS, to wyszuka również po polach „Sygnatura” i „Komentarz” dla dokumentów z zakładki dokumentacja.

 

 • Słowniki – Operatorzy – Popraw. Dodano zakładkę „15 Zdjęcia”,

na której umożliwiono dodanie zdjęcia dla operatora