CRM

 • „CRM – Organizacja pracy operatora (Shift+Ctrl+R)” dla widoku dziennego i tygodniowego zmieniono formatowanie opisu dat (pierwsza kolumna).

 

Ponadto uproszczono korzystanie z zakresu dat poprzez skróty klawiszowe:

  • Poprzedni okres (Ctrl+Left)
  • Następny okres (Ctrl+Right)
  • Dzisiaj (Ctrl+Down)

 

 • Dodano nowe zestawienie „Zestawienia – Zestawienie zasobów CRM”.

 

Zestawienie, to pokazuje w jakich zdarzeniach CRM uczestniczyły zasoby. Zestawienie można wygenerować korzystając z takich danych jak:

  • Zakres dat (od – do, w jakim okresie był wykorzystany zasób
   w zdarzeniu CRM)
  • Zasób CRM (jeden wybrany, zaznaczony, wg filtru lub wszystkie)
  • Operator (odpowiedzialny w zasobie CRM)
  • Kontrahent (kontrahent ze zdarzenia CRM)

 

 • W konfiguracji dodano nowy parametr Ustawienia – Serwis – Ustawienia – Powiązania zleceń serwisowych z wieloma zdarzeniami CRM, domyślnie parametr jest wyłączony i dostępny jedynie gdy włączono: Ustawienia – Serwis – Ustawienia – Dodawaj zlecenie serwisowe do CRM. W takim przypadku w oknie edycyjnym zlecenia serwisowego na zakładce „1. Podstawowe” nie będzie dostępna sekcja „Powiązane z CRM jako”. Natomiast pojawi się zakładka „10. Powiązania CRM ”, na której można dodać, usunąć i poprawić powiązania ze zdarzeniem CRM i podejrzeć powiązane zdarzenie CRM.Po włączeniu użytkownik dostanie możliwość powiązania zleceń serwisowych z wieloma zdarzeniami CRM.

 

 • CRM – Drzewo spraw – Dodaj/Popraw Projekt/Sprawę/Zadanie – Zakładka „7 Zasoby”. Dodano pole „Operator odpowiedzialny”, w którym możemy wybrać operatora spośród biorących udział  w zdarzeniu (zakładka „3 Operatorzy” na zdarzeniu CRM).

 

 • Będzie ono brane pod uwagę w zestawieniu: Zestawienia – Zestawienie zasobów CRM.