CRM

  • „CRM – Organizacja pracy operatora (Shift+Ctrl+R)” zmieniono dla widoku dziennego i tygodniowego formatowanie opisu dat (pierwsza kolumna).

Dodano również uproszczone nawigowanie zakresem dat – opcje „Poprzedni okres (Ctrl+Left)”, „Następny okres (Ctrl+Right)” oraz „Dzisiaj (Ctrl+Down)”.

 

  • Menu „Słowniki – Słowniki systemowe” dodano słownik „Zbiory wartości cech”.

Jest to słownik wspólny z modułem „Handlowo – Magazynowym”. Dla cech wyświetlanych w oknach „Osoba kontaktowa”, „Drzewo spraw”, „Organizacja pracy operatora” i „Zlecenie reklamacyjne” będzie można wskazać wartość zbioru cech i jeżeli taka wartość posiada ikonę to zostanie ona wyrysowana w tabeli okna.

 

Od teraz w nie będzie możliwości definiowania dwóch wartości cechy o tej samej nazwie dla cechy operatora.

 

  • „Zlecenia reklamacyjne” – zmodyfikowano okno edycyjne wprowadzania oraz prezentowania wartości cech.

 

  • „CRM- Drzewo zdarzeń” dodano do opcji „Szukaj (F6)” nowe pole „dokumentacji (zał. Pliku).

Gdy nowe pole jest zaznaczone program będzie wówczas wyszukiwał zadanej frazy w nazwie pliku (dla dokumentu z załączonym plikiem), nazwie pliku oraz nazwie dokumentu (z zakładki „8 Powiązania, dokumentacja”).

Ponadto jeżeli użytkownik posiada DMS, to wyszuka również po polach „Sygnatura” i „Komentarz” dla dokumentów z zakładki dokumentacja.

 

  • Słowniki – Operatorzy – Popraw. Dodano zakładkę „15 Zdjęcia”, na której umożliwiono dodanie zdjęcia dla operatora

Od tej chwili zdjęcia są wyświetlane w komunikatorze PeStKa.