CRM

  • Menu „CRM” dla:
    • „Organizacja pracy operatora”,
    • „Organizacja pracy grupy”
    • „Wykorzystanie zasobów”dodano wyróżnienie kolorem niedziel i dni świątecznych na kalendarzach dziennym, tygodniowym i miesięcznym.

 

  • CRM – Wykorzystanie zasobów– po przesunięcie kursora na „nazwę zasobu” dodano opcję pod prawym przyciskiem myszy – Wskaż zasób (Ctrl + Z). Opcja ta umożliwia aktywację zasobu wybranego ze słownika.

 

  • CRM – Drzewo spraw – Szczegóły u dołu – Zakładka „Podsprawy” – Dokument – dodano opcję pod Prawym przyciskiem myszy – w menu kontekstowym -„Zapisz dokument” oraz „Popraw dokument”.