CRM

  • Udoskonalono opcję wysyłania i wyświetlania alertów. Od teraz mamy możliwość z poziomu wyświetlanych alertów przeniesienie bezpośrednio ich do archiwum.

 

  • Dodano również możliwość z poziomu wyświetlanego alertu sortowanie: „ Po dacie wpisania”, „Po priorytecie”, „ Po statusie” oraz „Po tytule”.

 

    • z definicji alertu – tytuł pobierany jest zawsze z pola tytuł alertu z konfiguracji alertu,
    • z pierwszej linii treści alertu – pierwsze 100 znaków kopiowane z treści alertu do tytułu, jeżeli alert nie ma treści to tytuł brany jest z definicji alertu,
    • użytkownika – użytkownik podczas wysyłania alertu z poziomu wtyczek lub procedury w bazie, może określić tytuł alertu, jeżeli tytuł nie zostanie określony przez użytkownika to ustawiony zostanie tytuł  z konfiguracji danego alertu,Dodano na oknie edycyjnym rodzajów alertów pole umożliwiające wybór sposobu pobierania tytułu alertu. Będziemy mieli trzy opcje do wyboru:

 

  • Dodano możliwość z poziomu edycji rodzaju alertów wpisania ilości wyświetlanych linii treści wyrażanych w oknie powiadomień z poziomu edycji rodzaju alertów.
  • CRM – Osoby kontaktowe. Na oknie edycyjnym dodano przyciski „Poprzedni” oraz „Następny” które umożliwiają przełączanie się między osobami kontaktowymi bez konieczności zamykania okna edycyjnego