CRM

  • CRM – Organizacja pracy operatora/ Organizacja pracy grupy/ Wykorzystanie zasobów. Dodano możliwość filtrowania wyświetlanych danych po wykorzystanych zasobach.,

Dane przedstawione są graficznie na kalendarzu, na którym wyświetlone są zasoby z wybranego typu np. dla samochodów lub pomieszczeń. Podobnie jak w opcji Organizacja pracy operatora, wykorzystanie zasobów można przeglądać dla zakresów kalendarza: Dzienny, Tygodniowy, Miesięczny, Roczny.