CRM

  • CRM – Graficzna prezentacja projektu” dodano opcję w menu podręcznym „Eksport do pliku”. Funkcjonalność ta pozwala zapisać do pliku aktualnie widoczną część wykresu w formacie graficznych (bmp).
  • CRM – Organizacja pracy operatora / Organizacja pracy grupy / Wykorzystanie zasobów. Dodano zakładkę „Zasoby” w szczegółach wyświetlające tabelę zasobów wykorzystanych w danym zdarzeniu CRM.