CRM

  • CRM – Osoby kontaktowe

– W konfiguracji dodano parametr umożliwiający włączenie widoku osób kontaktowych bez kontekstu kontrahenta System -> konfiguracja -> Ustawienia -> CRM -> Ustawienia -> W oknie osób kontaktowych prezentuj dane w kontekście kontrahenta -> TAK

 

– W nowym widoku osób kontaktowych umożliwiono włączenie tabeli zaawansowanej (Ctrl+Z).

– Dodano opcję „Grupowe ustawianie danych”, w której można ustawić dane podstawowe, cechy, kompetencje i absencje dla osób kontaktowych widocznych w oknie.

 

  •  Dodano możliwość włączenie z poziomu okna „Drzewo spraw”  tabeli zaawansowanej (Ctrl+Z).
  • Menu „CRM- Zlecenia reklamacyjne” w oknie edycji dodano pole „ Os. Kontaktowa”. W polu tym mamy możliwość wskazania osoby kontaktowej danego kontrahenta wybranego w polu „Zgłaszający”. W przypadku zmiany zgłaszającego wartość nowego pola zostanie usunięte

 

  • Umożliwiono filtrowanie cech pozycji zleceń reklamacyjnych poprzez grupy kartotekowe.
  • Umożliwiono filtrowanie cech pozycji zleceń reklamacyjnych przez grupy kartotekowe. Aby opcja była dostępna należy ustawić parametr konfiguracyjny firmy „CRM – Ustawienia – Rodzaj grupy kartotekowej używanej do filtrowania cech”. Następnie na zakładce „Słowniki – Słowniki dla reklamacji – Cechy reklamacji – Cechy pozycji reklamacji – Popraw – Zakładka „3 Wybór grup kartotek” należy wskazać grupy kartotekowe na jakich dana cecha ma się pojawiać. Aby była możliwość wyboru grup kartotekowych należy zaznaczyć checkbox – „Cecha dostępna dla wybranych grup kartotekowych”.

 

  • CRM – Zlecenia reklamacyjne – Szukaj (F6). Po uruchomieniu okna system będzie ustawiał kursor na pierwszym możliwym (zaznaczonym wcześniej) polu wyszukiwania.
  • Szukaj (F6). Dodano możliwość wyszukiwania po wartościach pól:

– numer zlecenia,
– osoba kontaktowa,
– telefon zgłaszającego

  • CRM – Graficzna prezentacja projektu. Rozszerzono zakres sterowania skalą wykresu.
  • CRM – Graficzna prezentacja projektu. Z poziomu wykresu dodano możliwość dodawania i usuwania spraw i zadań.
  • CRM – Graficzna prezentacja projektu. Dodano mechanizm automatycznego przewijanie wykresu przy przeciąganiu elementów (np. sprawy)