CRM

 • System – Poczta”. Dodano możliwość zarządzania skrzynką pocztową oraz wysyłania wiadomości e-mail z tej skrzynki. Obsługiwanymi protokołami są IMAP i SMTP.
 • W systemie Streamsoft Prestiż istnieją dwa typy e-maili obsługiwane przez klienta poczty:
  • Operatora – definiowany na oknie edycyjnym słownika operatora w zakładce „2 E-maile”,
  • Firmy – którego ustawienia można edytować na oknie edycyjnym słownika „System – Dane firmy w zakładce „10 Emaile”.

Jako, iż wielu operatorów często korzysta z tego samego serwera pocztowego dodano możliwość zdefiniowania konfiguracji domyślnych (Ustawienia-> CRM-> E-Mail-> Domyślne konfiguracje klienta poczty), które następnie można wczytać na w.w. oknach przy użyciu przycisku „Wczytaj”.

Okno główne

Opcje dostępne z menu kontekstowego wiadomości:

 • „Odpowiedz” – pokazuje okno edycyjne z wypełnioną treścią oraz załącznikami wiadomości. Jako odbiorca ustawiany jest nadawca wiadomości źródłowej.
 • „Przekaż” – podobnie jak funkcja odpowiedz. Do treści dodawane są informacje o treści przekazywanej wiadomości. Odbiorca jest pusty.

Wysyłanie wiadomości

 

Odbiorcą wiadomości w kliencie poczty mogą być tylko byty zdefiniowane w systemie:

 1. Kontrahenci,
 2. Oddziały kontrahentów,
 3. Osoby kontaktowe,
 4. Operatorzy,
 5. Firma.

Edytor pozwala na:

 1. Formatowanie treści (pogrubienie, kursywa, wyśrodkowanie, zmiana czcionki itp.),
 2. Wstawianie obrazków (poprzez funkcję „Wstaw obraz” lub wklejenie obrazu ze schowka),
 3. Sprawdzanie poprawności oraz korektę pisowni (korzystając ze słownika systemowego).

Opcja zapisu wiadomości pozwala na zachowanie wiadomości:

 1. Jako plik na dysku,
 2. Jako szablon na serwerze imap,
 3. Jako szkic na serwerze imap.