Wspólne

Zmieniono domyślne ustawienie “Ustawienia – Kontrahent – Ogólne – ReadTimeout i ConnectTimeout przy odczycie z web service Krajowa Administracja Skarbowa – Wykazu podatników VAT” na 5000 co odpowiada (5 sek). Parametr określa czas, w jakim może być wykonane zapytanie. Zbyt krótki czas może skutkować brakiem odczytu, zwiększenie wartości parametru zapobiega błędom.