Zarządzanie Produkcją 3.0

 • “Zasoby – Wagi kompetencji zasobów”. Dodano mechanizm definiowania wag kompetencji zasobów. Funkcjonalność ta jest powiązana z harmonogramowaniem szczegółowym i wpływa na kolejność dobierania zasobów odpowiadającym zdefiniowanym kompetencjom. Jeśli kompetencjom zdefiniowanym w zasobie w operacji odpowiadało kilka zasobów, były one przekazywane do harmonogramowania w kolejności naturalnej. Nowy mechanizm pozwala wpłynąć na kolejność (sortowanie) zasobów w harmonogramowaniu wg. wspomnianych wag.

Handlowo-Magazynowy

 • W oknie edycyjnym danych firmy, na zakładce “3 Banki” zmieniono sposób edycji pola pole “Drukować na dokumentach”. Teraz będzie mogło przyjmować trzy wartości: – “Nie” odpowiada to poprzedniemu stanowi gdy pole nie było zaznaczone. – “Konto” odpowiada to poprzedniemu stanowi gdy pole było zaznaczone. – “Konto IBAN” gdy wskazana jest ta wartość na wydruku zostanie umieszczona wartość
  z nowego pola “Nr IBAN”. Ponadto od teraz na dokumentach zakupu i sprzedaży, w sekcji dotyczącej Kontrahenta, będzie drukowany kraj nabywcy i odbiorcy.

 

 • Dodano nową obsługę konfiguracji drukarek fiskalnych. Opcja znajduje się w menu Słowniki – Słowniki systemowe – Drukarki fiskalne.

W przypadku zdefiniowana drukarki fiskalnej dla stanowiska w dwóch miejscach (poprzednia i nowa konfiguracja), dane będą pobierane z nowej wersji konfiguracji. Nowa wersja konfiguracji umożliwia zdefiniowanie drukarek fiskalnych dla wielu stanowisk z jednego miejsca. Dodatkowo na zakładce “2 Dodatkowe” pojawi się sekcja “Testowanie”, która umożliwi testowe pobranie czasu z drukarki fiskalnej w sytuacji, gdy aktualne stanowisko znajduje się na zakładce “3 Stanowiska” oraz (tylko dla połączeń RS232/USB) drukarka będzie podłączona pod aktualne stanowisko.

 

 

 • Dla dokumentów sprzedaży w modułach HM, FK i KPiR Wprowadzono możliwość podania drugiego kursu. Opcja działa analogicznie jak dla dokumentów zakupu:
  • Na definicji dokumentów sprzedaży znajduje się opcja “Dla dokumentu w walucie pozwól wprowadzić kurs do VAT”

 

 • Kursy są podpowiadane wg schematu: do VAT wg daty sprzedaży, do rozrachunków wg daty wystawienia.
 • Dodano informację dla użytkownika, gdy brak kursu na dany dzień.
 • W rejestrze VAT dodano kolumnę kurs do VAT.
 • Na definicji wydruku, na zakładce “Opcje” dodano pole “Drukuj informację o kursie podatkowym jeśli występuje”. Po jego zaznaczeniu na wydruku pojawi się informacja o Kursie podatkowym.

 

 • W pozycjach dekretów dodane zostały nowe wartości w sekcji „Kwota do księgowania”, umożliwiające zaksięgowanie różnicy “Netto z zestawienia VAT” i “Netto z pozycji”.

Finanse i Księgowość

 • Dokumenty – Rejestracja sprzedaży/ zakupu. W szczegółach widoku okna rejestracji dokumentów sprzedaży/zakupu dodano zakładki „Załączniki dla dokumentu” oraz „załączniki dla pozycji dokumentu”. Zakładki dostępne są po przydzieleniu praw w Module administratora:
  • dla zakładki „załączniki dla dokumentu” – prawo: Dostęp do zakładki “Załączniki dla dokumentu” w szczegółach na oknach dokumentów zakupowych i sprzedażowych
  • dla zakładki „Załączniki dla pozycji dokumentu”- prawo: Dostęp do zakładki “Załączniki dla pozycji dokumentu” w szczegółach na oknach dokumentów zakupowych i sprzedażowych

 

 • Dokumenty -Definicje dekretów. Dodano parametr w sekcji: “Dekretacja użytkownika” – “Uwzględniaj parametry pozycji dekretu”, po zaznaczeniu którego program uwzględni parametry np. dot. sumowania pozycji dekretu. Jeżeli parametr nie będzie zaznaczony, dokument zostanie zadekretowany zgodnie ze wskazaną przez użytkownika procedurą.

 

 • Dokumenty – Korekty – Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów – Korekty VAT do sprzedaży/zakupu. Umożliwiono dodanie Korekty VAT do sprzedaży/zakupu z poziomu okna korekt. Dokument taki będzie oznaczony jako “Ręczny” (w widoku okna kolumna ze znacznikiem “TAK”) ale będzie wchodził do deklaracji VAT tak jak dokumenty wystawione z automatu.

 

 • Zestawienia – Dziennik. Zmieniono widok okna Dziennik. Teraz pod prawym przyciskiem myszy można dodać do widoku dodatkowe kolumny. Również wydruk dziennika został zmieniony, od teraz użytkownik będzie mógł podać “uwagi” na oknie opcji wydruku które zostaną umieszczone na końcu wydruku.

 

 

 • Wcześniej program nie pozwalał na wydruk niezatwierdzonej deklaracji. Wyświetlany był komunikat o treści “Wydruk niezatwierdzonej deklaracji jest niemożliwy”. Teraz w takim przypadku wydruk zostanie wykonany, w stopce deklaracji zostanie dodany wpis z informacją, że deklaracja, formularz nie zostały zaakceptowane.

Serwis

 • Dodano informację o statusie VAT kontrahenta przy wystawianiu Faktury do WZ na podstawie zlecenia serwisowego.

Rozrachunki

 • Rozrachunki – Przelewy. Dodano formaty przelewów elektronicznych: “SG NetBanking (SP)” oraz “SG NetBanking – walutowy”