Handlowo-Magazynowy

 • Podczas dodawania pozycji do dokumentów rozchodu magazynowego i sprzedaży z wykorzystaniem okna stanów magazynowych umożliwiono rozchód wybranej dostawy logistycznej. Na zakładce „Dostawy log.” w szczegółach jest dostępna opcja „Pobierz dostawę log. do rozchodu”, działa również klawisz Enter i dwuklik na wybranej dostawie logistycznej.

 

 

 • Dodano obsługę nowego formatu EDI dla importu / eksportu faktur. Jest to ECOD XML INVOICE w wersji 7.60. W nowym formacie dodano obsługę pola „Certificate Number”.
 • Podczas korzystania z zestawień zaawansowanych zakupu i sprzedaży będzie można wykonać analizę wielowymiarową (PIVOT). Opcja dostępna pod prawym klawiszem myszy.
 • W oknie Słownika – Spis kartotek wg dostaw. Dodano możliwość wyświetlania kolumn „Nr zlecenia”, „Opis zlecenia”, „Nr zlecenie produkcyjnego”.

Finanse i Księgowość

 • Zestawienia – Zestawienia dla kont. Dodano dla opcji: Pokaż obroty na koncie (F2) możliwość wyboru: „Obroty WN i Ma + saldo pocz. i końc.”

Dodano możliwość powiązania ogólnego pomiędzy dowolnymi dokumentami (pomiędzy NAGL). Opcja dostępna jest w module HM i FK. W module HM na zakładce „Dodatkowe” dodano sekcję „Powiązania ogólne” na której można dodawać takie powiązania. Powiązania są widoczne w spisie dokumentów w szczegółach na zakładce „Powiązania”. W module FK na zakładce „6 Inne, Powiązania” dostępna jest sekcja „Powiązania ogólne”, na której można dodawać takie powiązania. Powiązanie ogólne dokumentów jest tylko informacją i nie powoduje dodatkowych skutków.

Kadry i Płace

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-11 – wersja 23. Dodano informacje o dacie wysłania do panelu pracownika.

Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-11 – wersja 23 – podgląd. Dodano możliwość wysłania dokumentu do Panelu Pracownika

 

Zmieniono obsługę haseł do kodowania plików PDF dla Pracowników. Zmiany dotyczą następujących elementów:

 • Usunięto opcję „Kadry – Ustawianie hasła pracowników Kadry – Dane kadrowe – Edycja – Adresy dodano do dokumentów PDF”,
 • Kadry – Dane kadrowe – Edycja – Adresy dodano:
  • Możliwość ustawienia hasła do dokumentów PDF wraz z generatorem losowego hasła
  • Możliwość wysłania wygenerowanego hasła na dane kontaktowe z danego typu adresu. Po wysłaniu hasła w danym adresie pracownika ustawia się znacznik że hasło zostało zapisane i przesłane pracownikowi.

 

 

 • Dodano opcję „Kadry – Dane kadrowe – Menu kontekstowe (podręczne) – Grupowa obsługa haseł do kodowania plików PDF”, która umożliwia wygenerowanie losowego i/lub wysłanie hasła do grupy pracowników.

 

 

 

 • Płace – Naliczanie płac – Koszty uzyskania przy prawach autorskich. Dostosowano naliczanie ograniczenia kosztów do zmian prawa w 2018 roku.
 • Panel Pracownika – Wnioski pracownicze. Dodano dodatkowe dane do wniosku o ubezpieczenie członka rodziny.

 

 • Słowniki – Kadrowe – Stanowiska. Dodano pole „Szczebel” z predefiniowanymi wartościami:
  • 0 – Prezes,
  • 1 – Dyrektor,
  • 2 – Kierownik,
  • 3 – Pracownik.

 

 

 • Panel pracownika – Wyślij plik. Dodano możliwość wysyłania dowolnego pliku do Panelu Pracownika.

 

 

 • Kadry – Dane kadrowe – Edycja – Adresy – Wyślij hasło do kodowania plików PDF. Dodano komunikat po wysłaniu hasła.

 

Słowniki – Kadrowe – Normy czasu pracy. Wprowadzono normy czasu pracy na rok 2019.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano wartość 2 859 zł do stałej płacowej „60% średniej krajowej” od 2019-01-01.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano wartości do stałej płacowej:
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów – 1 rok nauki: 1.09.2018 = 180,84 oraz od 1.12.2018 = 183,21
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów – 2 rok nauki: 1.09.2018 = 226,05 oraz 1.12.2018 = 229,01
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów – 3 rok nauki: 1.09.2018 = 271,26 oraz od 1.12.2018 = 274,81
 • System – Stałe płacowe. Dodano wartości do stałej płacowej „Procent waloryzacji zasiłku rehabilitacyjnego”:
 • 1.04.2018 = 107,0%,
 • 1.07.2018 = 108,6%,
 • 1.10.2018 = 100,1%.

 

 

 • System – Stałe płacowe. Dodono nową wartość stałej EKWUR=20,83zł (wsp. ekwiwalentu urlopowego).

 

System – Stałe płacowe. Wprowadzono nową wartość stałej płacowej „Prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej” (PROG_WY)=4 765,00zł

Rozrachunki

 • W module Rozrachunki w Przelewach ,w opcjach wydruków przelewów, na zakładce 3 Przelew elektroniczny dodano nowe formaty przelewów elektronicznych: „HSBCnet (MT 103)” oraz „HSBCnet (SEPA)”.

 

 

 • Zmieniono nazwy formatów:
  • „BZ WBK – eWyciąg” na „Santander – Moja Firma Plus – CSV”
  • „Santander – MT940” na „Santander zgodny z DB – MT940”.
  • Dodatkowo na oknie wyboru formatu dodano wyszukiwanie formatu po nazwie.

Wspólne

 • Na górnym pasku okien z widokiem tabelarycznym zostały dodany dwa przyciski. Lewy jest odpowiedzialny za uruchomienie „Analiz wielowymiarowych”, prawy natomiast odpowiada za akcję „Pokaż tabelę zaawansowaną/prostą (CTRL+Z)”.

 

 

 • Zmieniono system pomocy (przycisk F1 w programie). Teraz system pomocy będzie się odwoływał do strony internetowej „http://help.streamsoft.pl/”
 • Do mechanizmu pulpitów dodano widet „Szukaj”.

 

Komponent „Szukaj” jest skonstruowany z pola edycyjnego służącego do wpisania szukanej frazy. Szukaj umożliwia znalezienie oraz uruchomienie dowolnej opcji oraz akcji w systemie po nazwie. Akcje wyświetlane są przy pomocy listy podpowiedzi pod polem szukania. Jeżeli akcja bądź opcja znajduje się w głównym menu systemu, to wyświetlana zostanie dodatkowo ścieżka do tego menu. Elementy listy posortowane są wewnętrznym algorytmem związanym z występowaniem ich w menu.

Przycisk „X” pojawiający się po wpisaniu pierwszego znaku czyści zawartość pola. Przycisk „Wykonaj” uruchamia pierwszy element z listy. Nie wybranie żadnego elementu listy spowoduje uruchomienie mechanizmu: Ponadmodułowa opcja „Szukaj”. Dodatkowo istnieje możliwość własnoręcznego wypełniania zawartości listy.

 

 • Lista otwartych okien – dodano wyświetlanie podpowiedzi okien w postaci miniaturki okna.

Wcześniej analizy wielowymiarowe były prezentowane w osobnym oknie modalnym. Teraz będą osadzone bezpośrednio w oknach programu.