Zarządzanie Produkcją 3.0

  • Na panelu meldunkowym oraz start-stop (.Net) na oknie wyboru operacji dodano opcjonalny filtr na wydział produkcyjny. Filtr ten jest dostępny po zaznaczeniu opcji “Filtr na wydział produkcyjny” w konfiguracji paneli .net.

 

 

  • “Zarządzanie produkcją – Harmonogramowanie szczegółowe” dodano informacje o indeksie meldowanym operacji na elementach wykresu reprezentujących pracę zasobów.

 

  • TPP – Technologie – Zakładka Koszty – Obok kosztu technologicznego dodano koszt strukturalny technologii, czyli zsumowane do rodzajów kosztów wszystkie koszty z technologii i technologii na półprodukty.
    W koszcie technologicznym koszt półproduktów zawiera się w koszcie surowców.

Handlowo-Magazynowy

  • Menu Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Okno edycji dokumentu – Okno potwierdzenia dokumentu. Dla dokumentów sprzedaży, które nie wchodzą do rozrachunków dodano możliwość określenia pola “Terminu płatności” w nowej sekcji “Dodatkowe”.

Finanse i Księgowość

  • Sprawozdania – Deklaracje – CIT-ST. Dodano możliwość wystawienia deklaracji za okres od początku danego miesiąca do końca roku.

Księga Podatkowa

  • Księga podatkowa – Ryczałt ewidencjonowany Dodano możliwość rozliczenia właściciela nową stawką ryczałtu 15% od stycznia 2021

 

  • Sprawozdania – Deklaracje – PIT 28 Dodano nową wersję deklaracji PIT-28 wraz z załącznikami.

Raporty i Formularze

  • “Raporty i analizy – Serwer raportów – Dodaj(F3) / Popraw(F5)” dodano pole “Format pliku”, które umożliwia wybranie indywidualnego formatu pliku dla generowanego raportu (PDF lub XLS). W przypadku braku wskazania domyślnie odczytywany jest format z pliku konfiguracyjnego serwera raportów.