Zarządzanie Produkcją 3.0

 • “Zarządzanie produkcją – Harmonogramowanie szczegółowe” przy ręcznym przesuwaniu elementów dodanych do harmonogramowania wprowadzono mechanizm weryfikujący kolejność zleceń względem ich priorytetów. Niewłaściwa kolejność powstaje, gdy element zlecenia o niższym priorytecie przesunięto dalej niż zlecenie o wyższym priorytecie lub element zlecenia o wyższym priorytecie przesunięto wcześniej niż zlecenie o niższym priorytecie. Zmiany takie będą skutkować odpowiednią informacją i pytaniem czy zachować ten ruch. Opcję tę można włączyć za pomocą parametru w konfiguracji “Zarządzanie produkcją 3.0 – Harmonogram szczegółowy – Przy ręcznym przesuwaniu elementów sprawdzaj kolejność zleceń względem ich priorytetów.”, domyślnie jest ona wyłączona.

 

 • “Zarządzanie produkcją – Harmonogramowanie szczegółowe”- ręczne przesuwanie elementów dodanych do harmonogramowania usprawniono o mechanizm weryfikujący przekroczenie terminów wynikających
  z zamówień. Elementy graficzne zlecenia, które przekroczyło termin będą oznaczone ikoną pomarańczowego wykrzyknika oraz pojawi się dodatkowa informacja z opisem terminu jaki został przekroczony.

 

 • Zarządzanie produkcją – Harmonogramowanie szczegółowe” zmieniono interfejs z zamiarem zwiększenia ergonomii i przejrzystości. Opcja ta aktualnie startuje od wykresu na którym widać aktualny stan produkcji i jeszcze przed wygenerowaniem nowych harmonogramów pełni funkcję kontrolną oraz jest w trybie “Harmonogram produkcji”. Po prawej stronie znajduje się lista wybranych zleceń do harmonogramowania, która ma charakter przybornika. Zlecenia do przybornika można dodawać na kilka sposobów: ze słownika, nowe zlecenia z zadanego zakresu czasu (takie, które nie były jeszcze harmonogramowane), poprzez podwójne kliknięcie na element na wykresie lub z menu podręcznego na elemencie wykresu.
 • Opcja “Harmonogramuj” dostępna w przyborniku została przeniesiona do okna parametrów harmonogramowania, którego funkcjonalność pozostała bez zmian.

 

 

 • Po wygenerowaniu harmonogramu wykres przechodzi w tryb “Symulacja harmonogramu produkcji” i można wówczas zapisać harmonogram lub go anulować (o ile harmonogram jest poprawny dla zadanych parametrów). Zapisanie lub anulowanie harmonogramu nie skutkuje zamknięciem wykresu jak dotychczas, a jedynie odświeżeniem danych i przejściem w tryb “Harmonogram produkcji”. Po tych czynnościach zawartość przybornika nie jest usuwana (pozostają wybrane wcześniej zlecenia). Zamknięcie całego okna harmonogramowania czyści przybornik wybranych zleceń.
 • Dodano także opcję przypięcia operacji do zasobu – oznacza możliwość chwycenia dowolnego elementu operacji, przesunięcia go na inny zasób, a następnie przypięcia. Jeśli był to zasób typu kompetencji to przy harmonogramowaniu z grupy zasobów pasujących do kompetencji będzie wybierany zawsze wybrany konkretny zasób. Istotne zmiany dotyczą też dwóch innych okien z wykresami stanu produkcji.
  W przypadku posiadania harmonogramowania szczegółowego wyłączono dostęp do opcji “Sterowanie zasobami”, natomiast okno “Wykres Gantta” pełni funkcję kontrolno-analityczną i nie można na nim sterować zleceniami.
 • TPP – Technologie – Dodano import dokumentacji do technologii i operacji technologicznych. Pliki są importowane z wybranego katalogu na dysku. Jeśli nazwa pliku (bez rozszerzenia) jest taka sama jak indeks kartoteki w technologii to plik zostaje dodany do dokumentacji technologii, w przypadku gdy nazwa pliku jest taka jak indeks surowca w operacji, to plik zostaje dołączony do dokumentacji operacji technologicznej. Po wywołaniu opcji importu należy wskazać lokalizację, gdzie zaimportowane pliki zostaną umieszczone w automatycznie utworzonym katalogu o nazwie old.

 • Dla panelu kontroli jakości w widoku tabelarycznym pomiarów parametrów, dodano kolumny “Min.” oraz “Max.”. Ich widoczność jest uzależniona od opcji “Pokazuj zakres min max” w definicji parametru.

 

 • Dla panelu kontroli jakości w widoku graficznym pomiarów parametrów dodano obsługę wyboru wartości ze zbioru (o ile jest on zdefiniowany dla parametru).

Handlowo-Magazynowy

 • Podczas realizacji zamówienia od odbiorców z okna Zamówienia od odbiorców została dodana weryfikacja nr VIES kontrahenta. W przypadku negatywnej weryfikacji numeru informacja o tym zostanie wyświetlona w raporcie.

 

 • Dodano możliwość wyświetlenia kolumny dotyczącej kodu CN w zestawieniu zaawansowanej analizy sprzedaży (Zestawienia – Zaawansowane analizy – Zaawansowane analizy sprzedaży). Aby dodać kolumnę należy skorzystać z opcji dostępnej pod prawym przyciskiem myszy Widok – Kolumny w tabeli.

Finanse i Księgowość

 • Dokumenty – Rejestracja sprzedaży/zakupu Na zakładce “JPK, Powiązania” dodano “Powiązania CRM” gdzie użytkownik ma możliwość wskazania powiązania z dok. CRM. Również od strony modułu CRM dodano możliwość wskazania powiązania z “Dokumentem FK” (zakładka 8. Powiązania, dokumentacja na oknie edycyjnym “Drzewa spraw”)

 • Dokumenty – Import/Eksport. Umożliwiono przesyłanie dokumentów SAD w paczkach pk/xml między oddziałami