Handlowo-Magazynowy

 • Menu Zestawienia – Obroty według kartotek – Obroty według kartotek dla dokumentów magazynowych. Dodano kolumnę “Kontrahent”.

 • Menu Słowniki – Słowniki dla dokumentów – Warunki dostaw wg Incoterms 2000/2010. Zmieniono nazwę słownika na “Warunki dostaw wg INCOTERMS 2020” oraz zaktualizowano warunki dostaw i opisy w całym systemie w związku z modyfikacją reguł określających warunki sprzedaży towarów INCOTERMS 2020.

 

 • Menu Słowniki – Definicje dokumentów HM – wybrana definicja dokumentu – Popraw – zakładka 5 Formularze – wybrany formularz Popraw – zakładka 2 Opcje. Dodano możliwość drukowania danych kontaktowych (domyślny email, domyślny telefon) dla przedstawiciela handlowego, operatora prowadzącego oraz osoby kontaktowej kontrahenta. W tym celu wprowadzono trzy nowe paramenty standardowego formularza wydruku:
  • Drukuj dane kontaktowe przedstawiciela handlowego (dostępne jeśli zaznaczono parametr “Drukuj przedstawiciela handlowego”),
  • Drukuj dane kontaktowe osoby kontaktowej (dostępne jeśli zaznaczono parametr “Drukuj dane miejsca dostawy”),
  • Drukuj dane kontaktowe operatora prowadzącego (dostępne jeśli zaznaczono parametr “Drukuj dane operatora prowadzącego”).

Uwaga: Powyższe parametry są dostępne tylko dla nowego wyglądu formularza (parametr “Nowy wygląd formularza” na zakładce 1 Podstawowe).

 

 • Wprowadzono następujące zmiany podczas wystawiania dokumentów WZ oraz PZ na magazynie konsygnacyjnym:
  • przy wystawieniu dokumentu WZ/PZ system automatycznie będzie ustawiał kontrahenta zdefiniowanego dla magazynu konsygnacyjnego. Do tej pory system działał w ten sposób tylko w przypadku, gdy dokument był przerzutem konsygnacyjnym, tzn. w tle powstawał dokument PZ na magazynie docelowym.
  • przy zapisie dokumentu WZ/PZ system zweryfikuje, czy kontrahent zdefiniowany dla magazynu konsygnacyjnego jest taki sam jak na dokumencie. Jeśli będzie inny, to system wyświetli komunikat ostrzegający: