Zarządzanie Produkcją

 • W module Zarządzanie Produkcją dodano możliwość przypisania cech do surowców, materiałów pomocniczych, odpadów oraz produktów w oknie Raporty wykonania → Meldunki zwrotne.Aby przypisać daną cechę należy w module HM → Słowniki → Słowniki dla kartotek → Cechy Kartotek dodać daną cechę oraz na zakładce 5 Dostępność zaznaczyć check: Cecha dostępna w module Zarządzenie Produkcją:

 

Następnie w oknie Moduł Zarządzanie produkcją → Raporty wykonania → Meldunki zwrotne podczas dodawania nowego meldunku jest możliwość przypisania tych cech:

 

 • Zarządzanie produkcją – Sterowanie graficzne. W menu podręcznym na zasobie dodano opcję „Akceptuj zlecenie” (Ctrl+A) oraz „Wycofaj akceptację zlecenia” (Ctrl+Alt+A).

 

Opcje te również dostępne są na wykresie harmonogramowania szczegółowego

Handlowo-Magazynowy

 • Dla wydruków standardowych dodano obsługę tłumaczenia nazw kolumn dla cech pozycji dokumentów.
 • Umożliwiono dodanie kolumny – „Miesiąc Vat” oraz „Rok VAT”. Z nowej funkcjonalności skorzystamy w oknach: „Dokumenty sprzedaży”, „Korekty sprzedaży”, „Dokumenty sprzedaży w przygotowaniu”, „Wzorce dokumentów”, „Dokumenty sprzedaży PRO FORMA”, „Dokument zakupu”, „Korekty zakupu”, „Faktury wewn. do zakupu” i „Korekty Faktur wewn. do zakupu”.
 • Wybierając Zamówienie do zaliczki mamy możliwość wyciągnięcia w oknie wyboru zamówienia kolumny „Waluta”.

 

 • Dodano możliwość wydruku sposobu płatności oraz informacji o rabatach. Funkcjonalność dotyczy drukarek fiskalnych, które do działania wykorzystują protokół „Posnet (DLL)”. Aby skorzystać z nowych możliwości należy:
  • dla wydruku informacji o rabacie -> włączyć parametr konfiguracyjny stanowiska: „Ustawienia – Drukarka fiskalna – Ustawienia stanowiska – Drukuj informacje dotyczące rabatu”.
  • Na definicji dokumentu „Uzupełnienie ZD – nabycie wewnątrzwspólnotowe”, na zakładce „2 Dodatkowe” dodano możliwość zdefiniowania opcji „Domyślny dok. do wystawienia”. Można na nim wybrać dokumenty z rodzaju „Korekta faktury wew. – do nabycia wewnątrzwspólnotowego”, który zostanie wystawiony automatycznie po zapisie dokumentu Uzupełnienia ZD NW.
  • dla wydruku sposobu płatności –> zdefiniować je w opcji „Ustawienia – Drukarka fiskalna – Ustawienia stanowiska – Podstawowe ustawienia drukarki fiskalnej”

UWAGA: Do prawidłowego działania powyższych opcji wymagana jest aktualizacja sterownika drukarki ThermalServiceLibrary.dll do wersji 1.11 z dnia 2013.09.13 lub nowszej.

 

 • Na definicji dokumentu „Uzupełnienie ZD – nabycie wewnątrzwspólnotowe”, na zakładce „2 Dodatkowe” dodano możliwość zdefiniowania opcji „Domyślny dok. do wystawienia”. Można na nim wybrać dokumenty z rodzaju „Korekta faktury wew. – do nabycia wewnątrzwspólnotowego”, który zostanie wystawiony automatycznie po zapisie dokumentu Uzupełnienia ZD NW.

 

 • W oknie edycji Kontrahenta na zakładce „4 Warunki sprzedaży” dodano parametr „Umowa na sprzedaż towarów z limitem zawsze z odwrotnym obciążeniem”. Włączenie opcji spowoduje, że podczas sprzedaży kontrahentowi kartotek podlegających odwrotnemu obciążeniu z limitem, automatycznie zostanie włączone wymuszenie odwrotnego obciążenia na pozycji nawet jeśli nie zostanie przekroczony limit 20000 PLN.

 

 • Zoptymalizowano wyświetlanie okna edycyjnego kartoteki. Do tej pory podczas edytowania kartoteki system za każdym razem przeliczał wszystkie stany magazynowe, nawet w sytuacji kiedy użytkownik nie wybierał zakładki „12 Stany”.
 • Na oknie „Spis kartotek magazynowych według dostaw” dodano możliwość określenia sposobu wyświetlania cech. Funkcjonalność dotyczy cech dostaw oraz cech pozycji które posiadają zbiór wartości z ikonami. Od tej pory będą one reagowały na parametr konfiguracji „Ustawienia – Cechy – Sposób wyświetlania cech”.

 • Podczas określania Promocji na towary na zakładce „Zakres obowiązywania → Wybrane dokumenty” dodano możliwość wyboru oferty dla odbiorców oraz zapytań ofertowych od odbiorców.

Finanse i Księgowość

 • Operacje → JPK→ Dodano zabezpieczenie uniemożliwiające dodanie struktury do JPK z tym samym zakresem dat dla tego samego konfiguratora.

 

 • Operacje→ JPK→ Dodano komunikat gdy operator będzie chciał kolejny raz przesłać plik do MF „Plik został wysłany” Czy wysłać plik ponownie”

 

Operacje → JPK→ JPK. Dodano kolumny do wyboru na okno Jednolity plik kontrolny → Prawy przycisk myszki→ Widok→Kolumny w tabeli  : „Nazwa konfiguratora”, „Data ostatnio wygenerowanego pliku”, „Zgłoszono do MF”.

 

 • Dodano możliwość dodawania korekt VAT sprzedaży i zakupu niepowiązanych z dokumentem źródłowym. Tak wystawiony dokument koryguje tylko rejestr VAT i nie wchodzi do rozrachunków. Na dokumencie korekty VAT – zakup będą dostępne nowe ewidencje dzięki którym poz. 47 oraz poz. 48 na deklaracji VAT-7 będzie wyliczana.

Księga Podatkowa

 • Dla Księgi Przychodów i Rozchodów dodano w sekcji Rejestracja Sprzedaży nowy rodzaj dokumentu: Faktura Vat marża. Faktury VAT marża wystawia podatnik, dla którego podstawą opodatkowania jest marża. Transakcje, które można opodatkowywać wg tej procedury określa ustawa o podatku od towarów i usług. Do tej grupy należą podatnicy, którzy w świetle ustawy o VAT:
  • dokonują dostawy towarów używanych (np. komisy samochodowe),
  • sprzedają dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki,
  • świadczą usługi turystyki.

Podatnik VAT nie może odliczyć podatku z Faktury VAT marża i w związku z tym  dokument ten zawsze jest liczony od brutto i nie można tego zmienić. Ponadto zamiast pola „Opłaty nie pod. VAT” dostępne jest pole „Kwota zakupu”. Rejestr VAT nie będzie uwzględniał wartości pola „Kwota zakupu”, natomiast rozrachunki będą. Tylko kwota podatku naliczona od kwoty marży zostanie uwzględniona w Rejestrach VAT a tym samym w deklaracji VAT-7. Do wydruku dostępny jest wyłącznie dowód wewnętrzny.

CRM

 • Udoskonalono opcję wysyłania i wyświetlania alertów. Od teraz mamy możliwość z poziomu wyświetlanych alertów przeniesienie bezpośrednio ich do archiwum.

 

 • Dodano również możliwość z poziomu wyświetlanego alertu sortowanie: „ Po dacie wpisania”, „Po priorytecie”, „ Po statusie” oraz „Po tytule”.

 

  • z definicji alertu – tytuł pobierany jest zawsze z pola tytuł alertu z konfiguracji alertu,
  • z pierwszej linii treści alertu – pierwsze 100 znaków kopiowane z treści alertu do tytułu, jeżeli alert nie ma treści to tytuł brany jest z definicji alertu,
  • użytkownika – użytkownik podczas wysyłania alertu z poziomu wtyczek lub procedury w bazie, może określić tytuł alertu, jeżeli tytuł nie zostanie określony przez użytkownika to ustawiony zostanie tytuł  z konfiguracji danego alertu,Dodano na oknie edycyjnym rodzajów alertów pole umożliwiające wybór sposobu pobierania tytułu alertu. Będziemy mieli trzy opcje do wyboru:

 

 • Dodano możliwość z poziomu edycji rodzaju alertów wpisania ilości wyświetlanych linii treści wyrażanych w oknie powiadomień z poziomu edycji rodzaju alertów.
 • CRM – Osoby kontaktowe. Na oknie edycyjnym dodano przyciski „Poprzedni” oraz „Następny” które umożliwiają przełączanie się między osobami kontaktowymi bez konieczności zamykania okna edycyjnego

Kadry i Płace

 • Płace – Eksport do „Płatnika”. Dla dokumentów RCA, RSA i RZA dodano możliwość eksportu danych dla zaznaczonych grup płacowych.

 

 • Słowniki – Kadrowe – Jednostki rozliczeniowe. Dla firm, które posiadają oddziały rozliczające indywidualnie składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od swoich pracowników, wprowadzono słownik „Jednostki rozliczeniowe”.

 

W oknie edycyjnym zaszeregowania dodano możliwość wskazania jednostki rozliczeniowej.

 

 • Dane kadrowe – Dodanie zbiorczego zaszeregowania. Dodano zakładkę z wyborem jednostki rozliczeniowej.

 

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity. Dodano możliwość wyboru jednostki rozliczeniowej na formularzach: PIT-4, PIT-4R, PIT-11, PIT-8A, PIT-8AR, PIT-8B, PIT-8C, PIT-8S, PIT-12, PIT-40, PIT-R, IFT-1, IFT-1R.

 

 • Kadry – Dane kadrowe – 7 Badania, komornik – Umorzenie – Umorzenie komornicze. W oknie Umorzenie komornicze dodano przycisk „Popraw (F5)”, który umożliwia edycję wprowadzonych umorzeń.

 

 • Konfiguracja – Ustawienia – Naliczanie płac – Ustawienia płac – Pozostałe. Dodano parametr „Przy obliczaniu jubileuszowego nie wliczaj nieobecności nieusprawiedliwionej.

Parametr będzie uwzględniany podczas generowania Zestawienia jubileuszowego.

Rozrachunki

 • Rozrachunki → Dodano nowy format przelewu elektronicznego : „BRE Bank – walutowy (SEPA)”