Wspólne

  • Udostępniono nową bibliotekę do zarządzania raportami poprzez wtyczki w Menadżerze rozszerzeń.