Moduł Administratora

  • Rozszerzono opcje zakładania nowej firmy w menu Słowniki Firmy. W oknie kreatora nowej bazy dodano parametry:
    • Ukryj opcje odksięgowania dokumentów
    • Włącz obsługę blokad miesięcy FK
    • Na wydrukach zestawień pokaż informację o statusie FK wybranego okresu
    • Na wydrukach zestawień pokaż informację o roku obrotowym