Moduł Księga Podatkowa

  • Dodano nową opcję dla ewidencji prowadzonej w formie ryczałtu. Podczas dodawania dokumentu, w oknie Ustal parametry dla faktury dodano pole Księguj po dacie sprzedaży. Jego zaznaczenie spowoduje zaksięgowanie dokumentu w dacie sprzedaży, a nie według daty wystawienia.