Moduł Finanse-Księgowość

 • Wprowadzono zmiany w zakresie pobierania danych do JPK-V7 z dokumentów zaliczkowych. Modyfikacja dotyczy przypadku, gdy data zaliczki będzie różna od daty sprzedaży. Od teraz w tej sytuacji do pola Data sprzedaży na zakładce Ewidencja VAT podatku należnego system pobierze datę zaliczki z dokumentu źródłowego.

 

 • Rozszerzono mechanizm kontroli uprawnień użytkowników do opcji w module Finansowo-Księgowym. Narzędzie Prawa do opcji, dostępne w Module Administratora Słowniki Grupy użytkowników rozbudowano o prawa:
  • Finanse – księgowość\Dokumenty\Polecenia księgowania\Edycja cechy dokumentu
  • Finanse – księgowość\Dokumenty\Polecenia księgowania\Edycja cechy pozycji dokumentu
  • Finanse – księgowość\Słowniki\Samochody służbowe
  • Finanse – księgowość\Słowniki\Cechy pozycji dokumentów
  • Finanse – księgowość\Słowniki\Cechy dokumentów