Moduł Zarządzanie Produkcją 3.0

  • W oknie Zlecenia produkcyjne dodano obsługę panelu folderów zleceń/technologii. Opcja oparta jest o słowniki Foldery zleceń/technologii, dostępny w menu Słowniki. Pozwala ona na grupowanie zleceń, tworzenie wielopoziomowej struktury drzewiastej grupowanych zleceń oraz przeglądanie ich według folderów.

    Zlecenie produkcyjne można przypisać do zdefiniowanego w słowniku folderu na zakładce 9 Foldery.

 

  • W szczegółach okna Zarządzanie produkcją → Zlecenia produkcyjne na zakładce Uwagi dodano wyświetlanie uwag z pozycji zamówień powiązanych ze zleceniem produkcyjnym.

 

  • Usprawniono edycję ręczną zasobów w zleceniu produkcyjnym. Od teraz po wskazaniu danego zasobu na zasobie będącym kompetencją, zostanie przypisany czas zdefiniowany na kompetencji dla tego zasobu.

 

  • W oknie edycyjnym Meldunku zwrotnego, na zakładce Surowce dodano możliwość podglądu dokumentu rozchodu oraz dokumentu dostawy. Opcje dostępne są w menu pod prawym przyciskiem myszy.