Moduł CRM

  • W oknie Karty wejść dodano pole Numer zewnętrzny, które umożliwia obsługę karty z większą ilością znaków.