Moduł Zarządzanie Produkcją 3.0

 • W szczegółach okna TPP Technologie do zakładek Surowce, Odpady i Produkty dodano kolumny dotyczące cech.

 • Rozszerzono działanie filtru Magazyn dostępnego w oknie Pozycje zamówień w menu Zarządzanie produkcją. Od teraz możliwe jest wybranie wielu magazynów.

 • W szczegółach okna Stany magazynowe na zakładce Produkcja – surowce dodano kolumnę Indeks meldowany.

 • W szczegółach okna Stany magazynowe na zakładkach:
  • Produkcja – surowce
  • Produkcja
  • Produkcja – dostawy

  w menu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję Idź do zlecenia produkcyjnego.

 • W menu TPP dodano opcję Zasoby w technologiach. Wywołuje ona okno prezentujące zasoby występujące w listach BOM i pozwala w przejrzysty i funkcjonalny sposób na podgląd zasobów występujących w produkcji oraz ich rolę w procesie produkcyjnym.

  Zakres danych w oknie podzielony jest w oparciu o rodzaj zasobu wykorzystany w technologii:

  Ponadto okno umożliwia grupowanie pozycji według:

  • Statusów technologii (W przygotowaniu, Aktualne, Archiwalne)
  • Filtru zasobu
  • Filtru technologii
  • Filtru operacji

  W menu kontekstowym okna (pod prawym przyciskiem myszy) dostępna jest opcja Grupowa edycja, która pozwala na edycję szeregu parametrów oraz cech zasobów użytych w technologiach, bez konieczności edycji poszczególnych technologii.

 • W menu Zarzadzanie produkcją dodano opcję Zasoby produkcyjne, która uruchamia okno prezentujące informacje o zasobach użytych w technologiach i zleceniach.

  Dane te wyświetlane są w kontekście rodzaju zasobu i można je filtrować ze względu na status zlecenia produkcyjnego (W przygotowaniu, W produkcji, Rozpoczęte, Zakończone) lub zastosować Filtr zasobu, Filtr zleceń, Filtr operacji.

  Analogicznie jak w przypadku opcji Zasoby w technologiach, w menu kontekstowym okna (pod prawym przyciskiem myszy) dostępna jest opcja Grupowa edycja, która pozwala na edycję szeregu parametrów oraz cech zasobów użytych w technologiach, bez konieczności edycji poszczególnych technologii.
 • W oknie Zlecenia produkcyjne dodano opcję Graf zleceń produkcyjnych. Uruchamia ona okno z graficzną wizualizacją zleceń powiązanych.

  Opcja dostępna jest również w menu kontekstowym zlecenia: Dodatkowe → Graf zleceń produkcyjnych

  Opcja wyświetla w formie graficznej elementy struktury zlecenia produkcyjnego (operacje produkcyjne, dokumenty magazynowe, dokumentacje, meldunki zwrotne, meldunki start-stop).

 

 • Do opcji Grupowa edycja danych dostępnej, pod prawym przyciskiem myszy → Podstawowe w oknach Technologie oraz Zlecenia produkcyjne dodano możliwość grupowego dodawania dokumentacji.

 • Dodano nowe opcje dotyczące zleceń produkcyjnych generowanych na podstawie pozycji zamówień. W menu System Konfiguracja Ustawienia Zarządzanie produkcją 3.0 Zlecenia dodano parametr Automatycznie anuluj/przywróć plan przychodu po zamknięciu zlecenia. Jego włączenie spowoduje, że w przypadku zamykania zlecenia produkcyjnego, które zostało zrealizowane na ilość mniejszą niż wynikająca z pozycji zamówienia, system w oknie Pozycje zamówień przepisze automatycznie pozostałą ilość do kolumny Do rozplanowania.

  Umożliwia to wygenerowanie kolejnego zlecenia produkcyjnego dla tej pozycji zamówienia.

  Ponadto w oknie Zlecenia produkcyjne, w menu pod prawym przyciskiem myszy → Dodatkowe dostępne są opcje:

  • Anuluj plan przychodu – opcja umożliwia przepisania ilości pozostałej do realizacji do rozplanowania bez konieczności zamykania zlecenia produkcyjnego.
  • Przywróć plan przychodu – opcja ta cofa operację Anuluj plan przychodu.

 

 • Umożliwiono ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki na uwagach RTF wprowadzanych w oknie edycyjnym zlecenia produkcyjnego. Opcja jest dostępna w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Zarządzanie produkcją 3.0 → Ogólne → Domyślna wielkość czcionki uwag w RTF.

 • Dla paneli .Net dodano możliwość wyświetlenia podczas meldowania kartotek materiałowych z ilością zero. Opcja dostępna jest w menu System Konfiguracja Ustawienia Zarządzanie produkcją 3.0 Konfiguracja paneli Meldunek zwrotny.

 

 • Wprowadzono zmiany w oknie definicji nestingu, związane z dodaniem nowych opcji oraz modyfikacją niektórych parametrów:
  • Zakładka Nesting zmieniła nazwę na 1 Podstawowe i zawiera wyłącznie pola dot. nazwy, katalogu wymiany oraz wydziału dla serwera i stanowiska.
  • Parametry dotychczas dostępne na zakładce Nesting zostały przeniesione na nową zakładkę 2 Parametry

  • Dodano zakładkę 3 Magazyny, która umożliwia zdefiniowanie wielu magazynów nestingowych. W oknie Wybór magazynu obligatoryjnie należy określić Magazyn surowców, Magazyn odpadów oraz Magazyn produktów. Ponadto system umożliwia powiązanie magazynów z zasobem oraz domyślną operacją technologiczną.

  • W przypadku integracji z programem nestingowym Lantek dodano zakładkę 4 Cechy, która podzielona jest na sekcje: Cechy kartotekowe dla materiałów i Cechy kartotekowe dla produktów. Zmiany te dostosowują sposób przekazywania cech z systemu Streamsoft do metody odbioru i rzutowania cech w programie nestingowym Lantek.

 • W menu TPP dodano opcję Kartoteki w technologiach. Wywołuje ona okno prezentujące kartoteki występujące w BOM-ach. Zakres danych w oknie podzielony jest w oparciu o rodzaj kartoteki użyty w technologii:
  • Materiały
  • Materiały pomocnicze
  • Odpady
  • Produkty


  Okno umożliwia grupowanie pozycji według:

  • Statusów technologii ( W przygotowaniu, Aktualne, Archiwalne)
  • Filtru kartotek
  • Filtru technologii
  • Filtru operacji


  Nowe rozwiązanie umożliwia w przejrzysty i funkcjonalny sposób podejrzeć kartotek występujące w produkcji oraz ich rolę w procesie produkcyjnym.