Moduł Wspólne

  • W widoku okna słownikowego Kontrahenci umożliwiono dodanie kolumn dotyczących grup rozrachunkowych dla sprzedaży i zakupu. Opcja dostępna jest w menu kontekstowym → Widok → Kolumny w tabeli.

    Dodatkowo mechanizm opcja Grupowe ustawianie danych kontrahentów został rozszerzony o możliwość wprowadzenia wartości parametrów Grupa rozrachunkowa sprzedaż i Grupa rozrachunkowa zakup.