Moduł Administratora

  • Usprawniono narzędzie Aktywne połączenia i transakcje, dostępne w menu Rejestry:
    • Od teraz przy uruchomieniu okna system weryfikuje wersję silnika bazodanowego Firebird.
    • Dodano pytanie przed skasowaniem połączenia do bazy danych.