Moduł DMS

  • Rozbudowano opcje słownika Atrybuty obiegu. Dla definiowanych atrybutów typu tekstowego dodano zakładkę 3 Wartości, umożliwiająca wprowadzenie zbioru wartości. Dodatkowo na zakładce 1 Podstawowe dodano znacznik Wybór tylko z listy, którego zaznaczenie powoduje brak możliwości ręcznego wpisania wartości danego atrybutu w obiegu DMS.

 

  • Rozszerzono słownik Konfiguracja ścieżek obiektów systemowych. Od teraz możliwe jest ustawienie ścieżki warunkowej dla dokumentów Zapytanie ofertowe od odbiorców. W tym celu w definicji dokumentu HM, na zakładce 2 Dodatkowe dodany został parametr Dokument wymaga akceptacji.