Moduł CRM

  • Usprawniono widok okien Organizacja pracy operatora oraz Graficzne zarządzanie projektem. W konfiguracji systemu dodano parametr Ustawienia – CRM – Ustawienia – Obsługa kolorów dla typów zdarzeń CRM w organizacji pracy operatora i projektach.

    Ustawienie wartości parametru na TAK spowoduje, że w definicji Typu zdarzenia, na zakładce 8 Inne pojawi się opcja Ustaw kolory. Umożliwia ona wskazanie zestawu kolorów dla danego typu zdarzenia – określenie koloru dla części nieukończonej automatycznie ustawia kolor o jaśniejszej barwie dla części ukończonej.

    Wyróżnienie zdarzeń kolorami poprawia wizualizację postępu projektu oraz zdarzeń zaplanowanych dla operatorów.

  • Rozszerzono zakres Rejestru operacji w oknie Drzewo zdarzeń. Od teraz będzie on zawierał informacje dotyczące zmian w obrębie dat zadań/spraw oraz edycji zasobów i operatorów.