Księga Podatkowa

  • Usprawniono obsługę dokumentów dla ewidencji prowadzonej w formie ryczałtu:
    • Dodano możliwość wprowadzania pozycji na dokumencie sprzedaży/zakupu pozycjami. Opcja dostępna po włączeniu na definicji dokumentu parametru: Wprowadzaj dane pozycjami.

    • Dla dokumentów zakupu dodano obsługę rejestracji kosztów samochodu służbowego. W celu jej aktywacji należy w definicji dokumentu zaznaczyć parametr: Obsługa rejestracji kosztów samochodu służbowego.