Moduł Rozrachunki

  • Rozrachunki – Przelewy. Dodano nowy format przelewu elektronicznego: ING Business (SEPA).

 

  • Na osi czasu dla dokumentów: Kompensaty, Przeniesienia rozrachunków oraz PK dodano przycisk: Idź do.

 

  • Rozrachunki – Kompensaty. W menu kontekstowym okna Kompensaty dodano opcję Importuj z pliku, która umożliwia zaimportowanie pozycji kompensaty z pliku txt. Opcja ma zastosowanie w przypadku dodawania bardzo dużej ilości pozycji na dokument kompensaty.