Moduł Finanse-Księgowość

 • W oknie Dokumenty źródłowe umożliwiono dodanie kolumny Opis wyksięgowania, która dotyczy dokumentów z rodzaju Wyksięgowanie z kosztów. Wartość pola pobierana jest z opisu dokumentu korekty kosztów.

 

 • Rozbudowano narzędzie Konfigurator JPK dostępne w menu Sprawozdania – JPK. Na zakładce 5 Magazyny dodano parametr: Jednostka miary gdy pusta. Określenie wartości w tym polu pozwala na automatyczne uzupełnienie jednostki miary w generowanym pliku JPK_MAG, w przypadku pustej wartości z bazy.

 

 • Usprawniono dekretację dokumentów źródłowych. Zmiany dotyczą przypadku dekretowania różnic kursowych dla dokumentów posiadających odmienne kursy dla rozrachunków i w zestawieniu VAT. Od teraz program będzie liczył różnicę podatkową dla kursu z zestawienia VAT, natomiast zmienne dekretu:
  • Strata podatkowa
  • Zysk podatkowy
  • Kwota różnicy straty (r.bilansowa – r.podatkowa)
  • Kwota różnicy zysku (r.bilansowa – r.podatkowa)

  będą odnosiły się do kursu VAT.

 • Rozbudowano narzędzie Definicje kolumn formularzy dostępne w menu: Sprawozdania – Formularze – Konfigurator formularzy sprawozdań finansowych. Dla pola Zakres rozszerzono listę wyboru – dodano wartości: 6 okresów wcześniej i 6 okresów później.