Moduł Zarządzanie Produkcją 3.0

  • Dodano możliwość wydzielenia materiałów i półproduktów w kosztach surowców. Opcja dostępna jest po włączeniu parametru w konfiguracji systemu: Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Zlecenia – Pokazuj osobno koszt półproduktów i materiałów.


Po aktywacji parametru na zakładce Koszty, w oknach Operacji technologicznej i Technologii, pozycja Koszty surowców zostanie rozbita na pozycje: Koszty materiałów oraz Koszty półproduktów wejściowych.

  • W oknie Technologie dodano możliwość filtrowania danych w oknie po powiązanych technologiach w dół.

  • W oknie Zlecenia produkcyjne dodano możliwość filtrowania okna zleceń produkcyjnych po powiązanych zleceniach w dół.

  • Zarządzanie produkcją – Harmonogramowanie szczegółowe rozbudowano opcję Uwzględniaj terminy dostępności surowców wynikające z zamówień do dostawców o możliwość doliczenia czasu przyjęcia surowców Uwzględniaj czas przyjęcia (GR – Time).