Moduł Kadry i Płace

 • Rozszerzono sekcję Orzeczenia znajdującą się na zakładce 10 Niepełnosprawność w oknie danych kadrowych pracownika. Dodano nowe pola informacyjne:
  • Data złożenia wniosku
  • Data komisji
  • Niepełnosprawność od
  • Ustalony stopień od

  Z uwagi na występowanie w orzeczeniach nieprecyzyjnych terminów, w polach Niepełnosprawność od i Ustalony stopień od możliwe jest wprowadzenie dowolnego tekstu, np. od dzieciństwa, nie da się ustalić.