Moduł Administratora

  • Rozszerzono opcje w narzędziu Grupowe operacje na bazach danych Dla operacji Dearchiwizacja dodano możliwość wskazania katalogu, z którego mają być odczytane archiwa baz danych.