Moduł Środki Trwałe

  • Wprowadzono zmiany w zakresie amortyzacji jednorazowej środków trwałych do 100 tys. W konfiguracji systemu dodano parametr Środki trwałe naliczane od następnego miesiąca uwzględniaj w raporcie amortyzacji jednorazowej w roku przyjęcia dostępny w gałęzi: Ustawienia – Środki trwałe – Ustawienia.

    Domyślnie jest on ustawiony na wartość NIE. Zmiana ustawienia spowoduje, że w oknie edycyjnym dokumentu przyjęcia środka trwałego OT opcja Raportuj (amortyzacja jedn. do 100 tys.) nie będzie aktywna.

    Wprowadzony parametr ma zastosowanie w przypadku, gdy dla środków trwałych przyjętych i zamortyzowanych jednorazowo w grudniu zeszłego roku, a amortyzacja naliczana ma być od następnego miesiąca (od stycznia bieżącego roku). W tej sytuacji system nie będzie uwzględniał wartości amortyzacji jednorazowej takiego środka w raporcie dotyczącym bieżącego roku.