Moduł Zarządzanie Produkcją 3.0

  • Słowniki – Wydziały – W oknie definicji wydziału produkcyjnego dodano możliwość sterowania aktywnością.

  • Usprawniono funkcjonalność Planowanie produkcji. W oknie Definicja planowania zakupów dodano pole umożliwiające określenie priorytetu realizacji wskazanej sugestii zakupowej uwzględniającej stan minimalny lub maksymalny. Do wyboru są wartości:
    • niezwłocznie
    • zgodnie z zapotrzebowaniem

 

  • Zarządzanie produkcją – Zlecenia produkcyjne – Dodano możliwość sterowania możliwością usuwania zlecenia wysłanego do systemu nestingowego. W tym celu należy w Module Administratora w menu Słowniki – Grupy użytkowników za pomocą opcji Prawa do opcji (Ctrl+P) nadać lub zabrać uprawnienie dla danej grupy użytkowników. Uprawnienie to znajduje się w gałęzi: \Zarządzanie produkcją\Zarządzanie produkcją\Zlecenia produkcyjne\Prawo do usunięcia zlecenia produkcyjnego wysłanego do nestingu i domyślnie jest dostępne dla wszystkich użytkowników.

 

  • W oknie Słownika Definicje meldunków dodano opcję Kopiuj (Ctrl+F3), która umożliwia powielenie aktualnie podświetlonej definicji.