Moduł CRM

 • Rozszerzono sekcję Orzeczenia znajdującą się na zakładce 10 Niepełnosprawność w oknie danych kadrowych pracownika. Dodano nowe pola informacyjne:
  • Data złożenia wniosku
  • Data komisji
  • Niepełnosprawność od
  • Ustalony stopień od

  Z uwagi na występowanie w orzeczeniach nieprecyzyjnych terminów, w polach Niepełnosprawność od i Ustalony stopień od możliwe jest wprowadzenie dowolnego tekstu, np. od dzieciństwa, nie da się ustalić.

 

 • Wprowadzono zmiany do opcji Eksport do pliku dostępnej w menu kontekstowym okna Projekty. Dodano wariantowość eksportu wykresu do pliku graficznego:
  • Wykres – wykonuje eksport całego wykresu, w tym części niewidocznych w aktualnym widoku. Funkcjonalność ta posiada ograniczenia ze względu na rozpiętość wykresu, ilość danych oraz dostępność zasobów. W przypadku niepowodzenia eksportu zalecane jest zmniejszenie skali wykresu.
  • Widoczna część – wykonuje eksport tylko tej części wykresu, która jest widoczna w aktualnym widoku użytkownika.

 

 • Rozszerzono możliwości powiązania spraw podrzędnych w oknie Zarządzanie projektem. Od teraz w oknie edycyjnym obiektu podrzędnego (np. sprawy, zadania) w polu Relacja dostępne jest powiązanie typu Start-Start (Od początku do początku).