Moduł Wspólne

  • Usprawniono mechanizm wprowadzania wartości cech tekstowych na dokumentach. Maksymalna ilość znaków została rozszerzona do 255. W celu wprowadzania dłuższych wartości cech należy zmienić wartość parametru w konfiguracji systemu Ustawienia – Cechy – Długość pola cechy tekstowej:
    • Skrócona (35 i 70 znaków) – wartość domyślna parametru. Stanowi dotychczasową ilość znaków możliwych do wprowadzenia
    • Rozszerzona (255 znaków) – nowa wartość umożliwiająca wprowadzenie maksymalnie 255 znaków

 

  • Zaktualizowano zbiór tłumaczeń języka programu na język angielski.