Moduł Finanse-Księgowość

 • Udostępniono nową wersję deklaracji VAT-14 (4). Formularz dostępny jest w menu: Sprawozdania Deklaracje.
 • Zaktualizowano słownik Oznaczenie dokumentów dla JPK zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. Od teraz dla oznaczeń RO i WEW obowiązują nazwy odpowiednio:
  • RO – dokument zbiorczy o sprzedaży z kas rejestrujących
  • WEW – Oznaczenie wewnętrznego dowodu sprzedaży/zakupu

 • Wprowadzono zmiany w sposobie wystawiania korekty deklaracji CIT-8 (32). Modyfikacja dotyczy załącznika Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji (ORD-ZU). Od teraz treść uzasadnienia możliwa jest do uzupełnienia wyłącznie bezpośrednio na formularzu wydruku załącznika. Oznacza to, iż w celu dodania treści uzasadnienia korekty należy przejść w opcji wydruków dodatkowych do formularza ORD-ZU, a następnie w polu 13. Treść uzasadnienia wprowadzić stosowne zapisy.

 • Usprawniono generowanie deklaracji JPK w strukturze Wyciągi bankowe (JPK-WB). Od tej pory w przypadku, gdy nr IBAN rachunku nie będzie zawierał kodu kraju, to system podczas generowania pliku pobierze kod kraju wskazany w definicji banku.  Wprowadzona zmiana zapobiega nieprawidłowościom podczas walidacji wygenerowanego pliku.

 • Rozbudowano możliwości dokumentów Polecenia Księgowania. Od teraz podczas kopiowania dokumentu PK lub wystawiania storna przenoszone będą również cechy dokumentu oraz cechy pozycji.

 

 • Dodano możliwość zmiany miesiąca VAT na dokumentach korekt VAT sprzedaży/zakupu. Zmiany dotyczą korekt wystawianych za pomocą opcji: Dokumenty – Korekty – Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów

  W przypadku zmiany miesiąca VAT na inny niż wynikający z daty program automatycznie wystawi dokument PKVAT.