Moduł Raporty i Formularze

  • Dla zestawień definiowanych w formacie Jasper dodano możliwość zapisania formularzy, pomimo wystąpienia nieprawidłowości podczas walidacji. Pozwala to na zapis formularza na aktualnym etapie tworzenia, bez utraty dotychczas wprowadzonych danych.