Moduł CRM

  • Rozbudowano graficzne zarządzanie projektem. Dodano opcję Ustal filtr dostępną w oknie CRM – Zarządzanie projektem – Projekty. Funkcjonalność uruchamiana jest za pomocą ikony na pasku zadań lub opcji w menu kontekstowym okna.

    Umożliwia ona nałożenie wizualnego filtru na wykres w kontekście wybranych wartości:

    • Typ zdarzenia
    • Główny prowadzący / wykonawca
    • Operator