Moduł Rozrachunki

  • Usprawniono zestawienie Stan rozrachunków na dany dzień. Dla wydruku Potwierdzenie sald dla kontrahentów z zerowymi saldami dodano możliwość zmiany zakresu dat rozliczeń.

Dodatkowo dodano wydruk: Potwierdzenia sald dla kontrahentów bez rozrachunków.