Moduł Rozrachunki

  • Wprowadzono zmiany w działaniu programu do importu wyciągów bankowych MT940_2PCSQL.exe. Od teraz program będzie rozpoznawał daty zamknięcia wyciągu bankowego. Zmiana dotyczy wszystkich formatów MT940 z wyjątkiem:
    • MT940 (BPH)
    • Videotel (MT940)
    • CorpoInterComp (MT940)
    • CitiBank Handlowy (MT940)

 

  • Usprawniono zestawienie Stan rozrachunków na dany dzień. Dla wydruku Potwierdzenie sald dla kontrahentów z zerowymi saldami dodano możliwość zmiany zakresu dat rozliczeń.

Dodatkowo dodano wydruk: Potwierdzenia sald dla kontrahentów bez rozrachunków.