Moduł Wspólne

 • Rozbudowano mechanizmy rejestracji zdarzeń w systemie. W Module Administratora rejestrującą wywołanie niektórych opcji w systemie. Jest ona dostępna w menu Rejestry – Statystyki wywołań opcji. Domyślnie rejestrowane jest wykorzystanie:
  • wydruków definiowanych
  • formularzy definiowanych
  • zestawień proceduralnych


  Widok statystyk jest dostępny po logowaniu serwisowym. Prezentuje on dane dotyczące: ID, opisu i rodzaju opcji, ilości wywołań oraz daty pierwszego uruchomienia. W szczegółach u dołu na zakładce Ostatnie wywołania znajdują się informacje o dacie ostatnich 10 uruchomień danej opcji oraz stanowisku i użytkowniku, który je wywołał.


  Sterowanie aktywnością mechanizmu rejestracji wykonywania opcji odbywa się za pomocą parametru w konfiguracji bazy firmowej System – Konfiguracja – Ustawienia – System – Rejestruj wykonanie niektórych opcji systemu. Domyślnie opcja jest włączona.