Wspólne

  • Program “Aktualizacja”. W związku ze zmianą silnika bazodanowego na Firebird 3.0 w przypadku, gdy firma nie korzysta z tego serwera, dodano zabezpieczenie przed wykonaniem aktualizacji systemu Prestiż do wersji 14.3.367.x lub późniejszej.