Moduł Administratora

  • Drzewo Prawa do opcji dla grup użytkowników zostało rozbudowane o sterowanie możliwością podglądu, kopiowania i eksportu danych z analiz wielowymiarowych. Dodane prawa są domyślnie przyznane:
    • “Prawa\Nazwa_firmy\Wspólne\Analizy wielowymiarowe\Kopiowanie danych do schowka”
    • “Prawa\Nazwa_firmy\Wspólne\Analizy wielowymiarowe\Podgląd wydruku”
    • “Prawa\Nazwa_firmy\Wspólne\Analizy wielowymiarowe\Eksport danych”