Moduł Logistyka

Dodano możliwość wprowadzania cech miejsc składowania oraz jednostek logistycznych. W tym celu w menu Słowniki -> Słowniki logistyczne dodane zostały nowe słowniki:

  • Cechy miejsc składowania
  • Cechy jednostek logistycznych

Zdefiniowane cechy należy przypisać do klas miejsc składowania lub klas jednostek logistycznych. Następnie zostaną one wyświetlone na zakładce „Cechy” w definicjach miejsc składowania / jednostek logistycznych w kontekście danej klasy:

 

Istnieje możliwość określenia wymagalności uzupełnienia danej cechy jednostki logistycznej dla wskazanej czynności.

 

Na dokumentach dyspozycji dodana została zakładka „Cechy jednostki logistycznej”, na której wyświetlana jest cecha przypisana do danej jednostki logistycznej.

 

Ponadto wartości cech mogą być prezentowane w kolumnie w widoku okien „Miejsca składowania dla magazynów” i „Spis jednostek logistycznych”.