Moduł DMS

  • Wprowadzono zmiany w zakresie edycji dokumentów HM, które są w trakcie obiegu DMS jako obiekty systemowe. Od teraz przy poprawie dokumentu w module Handlowo-Magazynowym, który podlega akceptacji w DMS, wyświetlane będzie okno ograniczonej edycji. Zapobiega to dokonywaniu zmian w pozycjach, przez co wartość dokumentu na poszczególnych etapach akceptacji może się różnić.